Kostvejledning

Jeg er uddannet Certificeret Kostvejleder fra At Work, der er Danmarks største kostvejlederuddannelse. Uddannelsen bygger på både træning, kost, vægttab samt sundhed og livskvalitet i øvrigt. 

Udover den grundlæggende kostvejlederuddannelse, videreuddanner jeg mig til konsulent med ernæringsspeciale i både Sportsernæring/Aktiv ernæring samt i børn og overvægt.

Sportsernæring/Aktiv ernæring

Optimal kost og ernæring er et vigtigt element i en aktiv livsstil.

Med mine særlige kompetencer indenfor Sportsernæring, kan jeg målrettet vejlede især aktive idrætsudøvere; såvel motionister som eliteidrætsudøvere. Mit speciale har fokus på den basale fysiologi samt fysisk aktivitet i praksis, som jeg kobler sammen med de ernæringsmæssige forhold, der knytter sig til idrætsaktive.

Børn og overvægt

Flere og flere børn kæmper med overvægt og forkert eller uhensigtsmæssig ernæring. Det påvirker børnene både fysisk, men ofte er børnene også påvirket psykisk; eksempelvis pga. lavere selvværd.

Som specialiseret kostvejleder på området, sætter jeg først og fremmest fokus på såvel den hensigtsmæssige ernæring samt den fysiske aktivitet for børn og unge, hvilket underbygges med konkrete midler til forebyggelse af overvægt. Derudover er der også fokus på den psykologi og motivation der knytter sig til området.